Fremmed i ett år

Fremmed i ett år

Overtid som tar liv

Oktober '16Posted by Heidi Biseth Mon, October 24, 2016 07:49:37
Det er en enorm konkurranse i det japanske samfunnet om å komme inn på de beste skolene og deretter få jobb i de største firmaene. Det absolutt "beste" universitetet er Tokyo University. Jeg skriver det i anførselstegn for jeg tror jo ikke nødvendigvis at det er best, bare at det er det som gir mest prestisje. Det trenger ikke å være samme sak...

Unge mennesker skal gå fra ungdomsskole til en prestisjefyllt videregående skole og tilsvarende universitet. Så får de en god jobb. Men det er mange om beinet og hard konkurranse. Her brukes uttrykk som kachi-gumi (sosial vinner) og make-gumi (sosial taper). Dette utnyttes brutalt av en del bedrifter, spesielt de største. Noen arbeidere må jobbe mye overtid og jeg aner ikke om de blir betalt. Ta ferie er heller ikke nødvedig, det virker liksom litt tøft å jobbe hele tiden, som om du er flink (altså ikke produktiv eller effektiv).
Dette skjer selvfølgelig ikke i alle sektorer, men i deler av samfunnet. Mange mennesker årlig dør av all overtiden de jobber. Noen får hjerteinfarkt, andre tar sitt eget liv, slik som Yukimi Takahasi. En slik form for død er så vanlig at det har fått et eget begrep: karoshi (death by overwork).

Måtte vi aldri få et sånt jag i utdannings- og arbeidslivet i Norge! Men vi har da virkelig sosiale tapere og vinnere i Norge også?! Hva gjør vi slik at alle skal oppleve at de har noe å bidra med til samfunnet - uavhengig av utdannelse og jobb/ikke jobb?

  • Comments(0)//blogg.heidibiseth.no/#post36